Att agera ansvarsfullt i förhållande till samhället är också ett betydande del av ansvarsfullt spel. Huvudfokuset här ligger i att först och främst hjälpa samhället med att minimera negativa konsekvenser av spel.

Måste spelbolaget ge bort en del av sina intäkter till välgörenheten enligt lag eller vill företagsledningen göra det på eget initiativ? Då måste det primära valet av ändamålet handla om hjälp till spelberoende och utbildning inom spelansvar. Just nu händer det tyvärr ofta att spelbolagen väljer att hjälpa till organisationer för publicitetens skull. Ju mer PR man får för sina insatser, desto mer man hjälper. Det är ett girigt sätt att bedriva sin verksamhet på. Möjligheterna att dra nytta genom marknadsföring av sina välgörenhetsinsatser måste starkt ifrågasättas av licensieringsmyndigheten.