Alla spelbolag som har en licens i Sverige måste följa vissa standard och uppfylla krav i sina processer. Det måste finnas dokumentation som beskriver interna processer kring betalningar, teknologiska aspekter, skydd av data, etc. Det som är extremt viktigt är att ha all dokumentation på plats som gäller så kallade force-majeure.

Vidare bör det även finnas policy för ansvarsfullt spel som alla inom bolaget måste ha läst och skrivit under. Personen eller avdelningen som är ansvarig för personal måste ha kontroll över alla som har fått inloggningsuppgifter till företagets diverse system.

De som jobbar med spel får inte ha varit dömda för brott eller ha haft en betalningsanmärkning under de senaste åren.

Varje spelbolags verksamhet bör genomsyras av långsiktiga tänkandet. Ansvarsfullt spel går hand i hand med seriösa företag med planer som sträcker sig flera år framåt. Tyvärr finns det anställda inom spelbolag som har personlig motivation att agera mot principer för ansvarsfullt spel. De drivs av kortsiktiga bonusar som ofta är knutna till företagets prestation på kort sikt – i vanliga fall en månad, ett kvartal eller ett år. Det gör att de är direkt ekonomiskt intresserade av att någon eller några förlorar mycket på en gång och bryr sig inte om spelaren är kvar och spelar om ett par år. För dessa anställda är spelare inget annat än siffror på skärmen som leder till en högre lön. I det fallet blir dessa anställda – utan att själva förstå det och vilja det – till en fara för både spelbolaget, spelare och samhället.

Vi på Spelallvar.se föreslår att staten går in och sätter regler på resultatbaserade bonusar för de anställda på licensierade spelbolagen för att minimera anställdas intresse av kortsiktiga vinster.

Det behöver inte vara svårare än att knyta resultatbaserade bonusar till resultaten som kommer från medianspelaren istället för att gå på den totala omsättningen. En så pass enkel ändring i systemet kommer att rädda hundratals personer från spelberoende på en gång.

Här har vi endast nämnt några få regler som vi tycker bör gälla varje seriös spelbolag i Sverige. Det finns säkert fler. Vi stödjer fullständig finansiella transparens i verksamheten samt att alla anställda finns på plats i Sverige och betalar skatt i Sverige. Påstår företaget att en del av dess verksamhet går till välgörenhet, måste dessa påståenden kontrolleras. Det behövs även en kontroll av hur den mottagande organisationen har använt sina pengar.

Som spelare måste du vara till 100% säker att du är i trygga händer. Sätts det regler på verksamhet som sedan kontrolleras noga, är det bra för alla i branschen, inklusive spelbolagen själva. Det skapar både en rättvis bransch och en rättvis konkurrens inom den.