Alla spelare ska ha möjlighet att lämna in ett klagomål till spelbolaget själv, men även till en högre instans. Detta måste vara tydligt kommunicerat på varje spelsida. Idag vet inte spelare vart de ska vända sig vid klagomål. Är det Lotteriinspektionen? Konsumentverket? Svenska Spel? Regeringen?

Det måste finnas en instans som alla spelare känner väl till som jobbar uteslutande med spelrelaterade frågor och tar hand om klagomål från spelare och andra medborgare. Det gäller både de som anser sig vara felbehandlade av spelbolag och de som vill klaga på spelreklam.

Vi tycker att denna entitet ska heta MAS (Myndigheten för Ansvarsfullt Spel) och att det som numera heter Stödlinjen ska bli en del av MAS och behålla varumärket Stödlinjen.

Vår vision är att MAS blir en oberoende organisation som får pengar av spelbolagen genom bidrag/öronmärkta skattepengar vars storlek detaljerat bestäms i den nya regleringen.