Alla aktörer på spelmarknaden inklusive spelare, spelbolag och staten ska vara välutbildade i allt som handlar om ansvarsfullt spel. Spelallvar.se ger en bra grund för att få en övergripande förståelse av området. Det är dock på inget sätt tillräckligt. Informationen på vår portal har snarare som mål att initiera en omfattande diskussion om konceptet Ansvarsfullt spel inför den kommande regleringen.

Det krävs en mängd diverse insatser för att komma fram till åtgärder och verktyg som krävs för att erbjuda Sverige en spelmarknad som agerar ansvarsfullt.

Utbildningsinsatser som kan genomföras bör inkludera följande:

  • Konferenser och seminarier om ansvarsfullt spel där branschen, staten och spelare möts för att diskutera viktiga frågor;
  • Utbildningsmaterial såsom böcker, videofilmer, tidningar och webbresurser om ansvarsfullt spel;
  • Kurser som hålls för spelbolag och som varje anställd måste få godkänt på;

Spel är en viktig del av vår vardag. Vi spelar för ca 2,5% av våra disponibla inkomster år efter år och förlorar i snitt cirka 1% av pengar vi tjänar på spel. För att sätta det i perspektiv, ligger utgifter på alkoholkonsumtion, elkostnader och hälso- och sjukvård alla på kring 3%.

Vi på spelallvar.se tycker att spel förtjänar mer uppmärksamhet i utbildningssammanhang inklusive kurser och program på högskolenivå.