Att spelmissbruk anhörig till en person som lider av spelmissbruk är jobbigt och det kan få en stor påverkan på livet. Det är inte bara personen med spelmissbruk som är involverad i problematiken utan de flesta runtomkring dras också med. För dig som är en anhörig till en spelmissbrukare finns det hjälp att få. Du kan exempelvis delta vid möten eller ansluta dig till en förening för anhöriga. Du kan också kontakta stodlinjen.se för att få råd och hjälp.

Tecken på spelberoende

Många anhöriga märker inte av spelberoende på samma sätt som med andra beroenden. Givetvis brukar spelaren uppvisa såväl fysiska och psykiska symptom som kan vara kopplat till spelberoende. Det kan exempelvis vara:

  • Stress
  • Sömnsvårigheter
  • Svårt att hålla rutiner
  • Ekonomiska problem
  • Lögner

Stress

När någon går igenom en livskris eller problematik av något slag kan det synas genom att personen upplevs som mer stressad och stissig, detta är något som du som anhörig till spelberoende kan försöka uppmärksamma. Med just spelberoende är det vanligt att personen med problem är mycket stressad och rastlös, detta beror på att stressen orsakas av förlorade pengar som ett resultat av spelandet eller också att personen upplever att de måste spela mer.

Sömnsvårigheter

Givetvis påverkas sömnkvaliteten, personer som lider av ett spelberoende har oftast grova sömnsvårigheter och generellt alldeles för lite sömn. När de sover brukar sömnen vara orolig och inte särskilt långvarig, detta brukar resultera i orkeslöshet.

Svårt att hålla rutiner

Vid ett mer eskalerat spelberoende brukar vardagliga rutiner bortprioriteras. Det kan exempelvis vara att de skippar att gå till jobbet eller skolan och istället väljer att spela. Det behöver inte bara vara sysselsättning som bortprioriteras, det kan också vara basrutinerna såsom att sova, äta, duscha. Därför är det viktigt att som anhörig vara uppmärksam på detta!

Ekonomiska problem

Ibland går det helt enkelt inte att dölja de ekonomiska problemen. Kanske märker du att ditt och din partners gemensamma sparkonto hela tiden krymper? Eller att någon i din närhet påpekar en ekonomisk knipa eller liknande. Då kan det vara ett tecken på att ekonomin dalar och därmed kan det vara läge att diskutera detta med personen i fråga.

Lögner

Precis som med andra beroenden är det vanligt att personen i fråga förnekar eller ljuger. Det kan vara små lögner men oftast brukar det eskalera och bli en ond cirkeln. Om du märker att personen i fråga ljuger bör du konfrontera direkt.