Spelar du turspel, är det utan tvekan hur viktigt som helst att allt i spelet går rätt till. Det måste ligga en slumpgenerator bakom varje spel som är godkänd av licensieringsmyndigheten. Spelet måste ske precis enligt kommunicerade regler som ska finnas tillgängliga för varje spelare att läsa.

I fall med poker och odds där det är spelares skicklighet som till en viss del avgör spelets utgång är det andra faktorer som är viktiga. En del ligger utanför spelbolagets direkta kontroll. Det som skall göras för att garantera ett rättvist spel är bland annat aktiviteter som riktar sig mot minskning av antalet läggmatcher inom idrott. För att garantera rättvist spel inom poker, kämpar spelbolagen mot maskopi.