Det finns fyra intressegrupper i förhållande till ansvarsfullt spel: spelare, staten, spelbolag och spelberoende. Alla har sina intressen. Alla kan bidra på olika sätt.

Ansvarsfullt spel är ett vidare begrepp än vad de flesta tror. Det handlar inte uteslutande om spelmissbruk. Spelberoende är snarare  den farligaste enstaka negativa konsekvensen av spel . Det är ett direkt resultat av misslyckade satsningar på ansvarsfullt spel. Just därför är det enormt viktigt att alla parter förstår dess vikt.

Det behövs en tydlig klassificering av vad ansvarsfullt spel står för och vilka områden det inkluderar. Alla måste tala samma språk för att kämpa mot samma mål.

Vår definition av ansvarsfullt spel är som följer:

Ansvarsfullt spel är ett perspektiv på spel som har som syfte att skapa en rättvis, trygg och attraktiv spelmiljö för alla parter samt minimera risker för spelproblem, spelberoende och negativa effekter på samhället.

Perspektiv  är något som betecknar en ståndpunkt som en grupp (eller en person) har i förhållande till en fråga.

Rättvis och trygg spelmiljö är viktig på grund av en rad olika aspekter inklusive anonymitet, trovärdighet till spelets tekniska lösning och att alla spelar på precis samma villkor.

Att spelmiljön är attraktiv för spelarna är viktigt för att marknaden ska möta efterfrågan på spelunderhållning och spänning. Det gör att spel på illegala marknaden (inklusive spel på nätet hos utländska aktörer) blir inte aktuell.

Att minimera risker för spelproblem handlar om åtgärder som riktar sig mot alla spelare, medan minimeringen av risker för spelberoende handlar om hur väl man hjälper personer med spelproblem så att de inte hamnar i beroende. Dessutom handlar det såklart om att skydda spelberoende från spel.

Negativa effekter på samhället kan minskas på många olika sätt. Hur mycket staten får in tillbaka i skatt från industrin är ett mått på återbetalningen. En del av dessa pengar ska vara direkt öronmärkta till att gå till hjälp för spelberoende. Penningtvätt och diverse kriminella aktiviteter som sker i samband med spelberoende är tyvärr också ett samhällsproblem som man måste se allvarligt på.

Vi föreslår att hela spelbranschen börjar använda sig av vår definition så att vi alla får en gemensam förståelse av begreppet. Vi måste börja ta ansvar nu.

Här hittar du 13 grundpelare att tänka på när vi gör spelet mer ansvarsfullt och därmed världen och Sverige bättre.