Hjälp lång knapp i rött

Den första och enligt många den viktigaste pelaren av ansvarsfullt spel handlar om hjälp till spelare som uppvisar ett problematiskt spelmönster samt till spelberoende.

Återigen vill vi påpeka skillnaden mellan dessa två grupper. Problemspelare ligger i riskzonen till spelberoende och måste begränsa sitt spelande. Spelberoende är missbrukare, vilket precis som i fall med alkohol och droger klassificeras som sjukdom. Spelberoende får inte ha tillgång till möjligheten att spela alls.

Att hjälpa båda grupper är viktigt, men det bör göras på helt olika sätt. Precis som vi kommer att göra med alla andra pelare, beskriver vi problemet utifrån varje intressentgrupp.

Spelare

För majoriteten av spelare är spel en underhållning och inte ett problem. Det är viktigt för dem att:

  1. Ha tillgång till enkla och användarvänliga verktyg som hjälper att bedöma om de ligger i riskzonen för spelproblem. Exempelvis kan detta göras med hjälp av självtest som Sustainable Interaction tillhandahåller. Fler möjligheter för dem att bedöma detta kan göras tillgängliga i transaktionshistoriken på sajter som de spelar på. Dagens teknogiska utveckling gör det möjligt att skapa automatiska varningsfunktioner som notifierar användaren vid ett visst spelmönster;
  2. Idag finns det ingen organisation i Sverige som på ett effektivt sätt tar hand om spelberoende. Det är av viktigaste grad för spelare att en sådan organisation upprätthålls eller att Stödlinjen görs om så att man faktiskt får hjälp i alla lägen;
  3. Det som också är viktigt är att allt som handlar om hjälp till personer med spelproblem inte stör spelupplevelsen för vanliga spelare. Det är inte bra om regleringen drar alla över en kam och tvingar alla spelare bli exponerade för en massa negativ information.

Staten

Varje politiker har som huvuduppgift att göra sina väljare nöjda. För staten handlar hjälp till spelberoende om att hitta en lösning för problemet som samhället är tillräckligt nöjda med.

Just nu nöjer man sig med 5 miljoner kronor per år till Folkhälsomyndigheten som går till Stödlinjen. Det kan handla om att man inte riktigt känner av ansvaret över spelare med problem då de ofta spelar på utländska spelbolag, vilket gör att mindre pengar hamnar i Sveriges statskassa.  Vi tror att problemet ligger någon annanstans, nämligen i att staten inte riktigt inser problematiken och att varje spelberoende är en kostnad för staten på 150 000 kronor per år.

Staten måste utveckla en välfungerande myndighet som hjälper åtminstone 10% av alla Sveriges 30 000 spelberoende varje år och även de 150 – 200 000 som ligger i riskzonen.  Som det ser ut idag, räcker det för Stödlinjen med att hjälpa 34 spelberoende att sluta spela för att bli en vinnande affär.

Nya regleringen kommer säkert att medföra en del nya krav på spelbolag. Om man tar ut en öronmärkt avgift till verksamheten riktad till spelberoende direkt från spelbolagen, ska staten kunna få betydligt mer resurser till hjälp.

Vårt förslag är att räkna fram budgeten för verksamheten på ett följande sätt:

  • 2% av alla spelare beräknas ha spelproblem;
  • Kostnaden för spelproblem för samhället beräknas vara 4,5 miljarder kronor per år enligt Svenska Spel;
  • Har man mål med att hjälpa 10% per år, ska budgeten sättas till 450 miljoner kronor per år;
  • Spelbolagen ska betala en årlig avgift beroende på antal insättande spelare de har haft under året;

Har spelare i Sverige sammanlagt 15 miljoner aktiva konton (förutsatt att många spelare har konton hos olika spelbolag), kommer följaktligen 30 kronor per konto gå till hjälp till spelberoende.

Stödlinjen eller en ny organisation med budgeten som är 90 gånger större än Stödlinjen har just nu och som dessutom är ”gratis” för staten, kommer att göra stor skillnad i kampen mot spelberoende – ifall staten lyckas med att kontrollera myndigheten väl.

Spelbolag

Det ligger i spelbolagens intresse att hjälpa spelare som ligger i riskzonen också, även om det kanske inte är något vi brukar tro. Varje kund har värde som ökar över tid. Förlorar en kund så mycket att hon slutar spela helt, är det inte alls bra. Spelar en kund så ofta och länge att han blir av med jobbet på grund av detta, är det inte bra heller.

Spelbolag som kommer att ha råd med svensk licens efter den kommande regleringen kommer att satsa på långsiktiga resultat. Det gör att det blir lönsamt för dem att se till att spelare med problematiskt spelmönster aldrig hamnar i beroende.

Spelberoende

För 30 000 spelberoende finns det bara ett tydligt önskemål och det är att inte få spela någonstans. Efter det att den nya regleringen har introducerats, kommer det säkert att skärpas till regler kring spel i utlandet. Det kan göras främst på två olika sätt: genom att begränsa tillgång till sajter utan licens från svenska ip-adresser samt genom att avtala med banker om att stoppa alla transaktioner till sajter i utlandet. Visst kommer det att finnas kryphål, men idag verkar det inte finnas en bättre lösning.

Vad gäller sajter med svensk licens, kommer det säkert att finnas ett gemensamt system för självuteslutning – en svart lista som gäller alla bolag på en gång. Det kommer att göra livet för spelberoende betydligt enklare.