I Sverige är det ca 2% av befolkningen som har spelproblem. Vi tror att problemet är större än vad det egentligen är. I Novus-undersökningen från 2014 angav hela 35% att cirka sex procent har spelproblem. Hade det erbjudits fler svarsalternativ med fler procentenheter, är det rimligt att utifrån grafen nedan anta att en del hade angett dessa.

Spelproblem statistik Sverige

Hur många procent av befolkningen tror du har spelproblem?

Källa: http://www.lotteriinspektionen.se/Global/Svenskarnas_spelvanor2014.pdf

Ordförande i Spelberoendes Riksförbund Kim Grahn påstår i en artikel i Svenska Dagbladet att mellan tio och femton procent av de som spelar online är spelberoende – utan några som helst belägg.

Skillnaden mellan spelproblem och spelberoende

Det finns en enorm skillnad mellan spelproblem och spelberoende, vilket vi i Sverige inte riktigt förstår. Spelproblem eller problematiskt spelande handlar

“These two terms are not inter-changeable. Although all gambling addicts are problem gamblers not all problem gamblers are gambling addicts” Källa: Problem gambling in Great Britain: A brief review

Spelare som uppvisar ett problematiskt beteende behöver eventuellt hjälp med att kunna sätta budget för spel genom casinots automatiska verktyg för insättningsbegränsning. De köper kanske 10 Trisslotter på en dag då och då när de egentligen har planerat köpa bara ett par stycken. Men dessa spelares problem är allt annat än extremt allvarliga. De ligger i riskzonen för spelberoende, men är inte det. I alla fall inte än. Det är just dessa spelare som spelbolagen bör utbilda mest i allt som har med ansvarsfullt spelande att göra. Enligt Folkhälsomyndigheten är det 2% som har spelproblem. Att upp till femton procent av nätspelare kan ha spelproblem, vilket Kim Grahn påstår, är möjligt om än känns något i överkant.

Spelberoende till skillnad från spelproblem är patologiskt spelande. Det är en sjukdom som kräver hjälp. Är man spelberoende, har man impulskontrollstörningar och får psykiatrisk diagnos. Ca 10-15% av alla med spelproblem utvecklar spelberoende som kräver behandling, enligt Folkhälsomyndigheten.

Hur gör man för att minska spelproblem och spelberoende?

Det innebär att ca 2% av alla onlinespelare har spelberoende och inte 10-15% som Kim Grahn påstår.

Siffran är fortfarande hög och åtgärder måste vidtas för att eliminera problem med spelberoende i Sverige. En ny reglering kommer och staten har allt i sina händer att genom smarta val gällande ansvarsfullt spel kämpa ner spelberoendemonstret.

Hur bra man är på ansvarsfullt spel visar indirekt hur bra man är med att förebygga spelproblem. Ett av måtten som Lotteriinspektionen bör använda sig av för att utvärdera spelbolagens insatser kring Ansvarsfullt spel . Bilden nedan visar vad Sveriges befolkning tycker om ansvaret som spelbolagen tar. I senaste Novusundersökningen anger 45% att spelbolagen gör tillräckligt.

Spelbolag och beroende

Källa: http://www.lotteriinspektionen.se/Global/Svenskarnas_spelvanor2014.pdf

Oberoende studier behövs

Det är enormt viktigt med vetenskapliga studier som beställs av myndigheter eller branschorganisationer och görs av oberoende aktörer. Historiskt sett, finns det en klar polarisering inom forskningen om spel –precis som det är med en rad andra industrier där ett problematiskt beteende kan uppstå. Branschorganisationer beställer sina studier som oftast blir något vinklade redan från start. De betalar och sätter agendan. De som utför undersökningen förstår medvetet eller omedvetet att kunden ska vara nöjd med utgången.

Så kallade oberoende spelberoendeföreningar drivs ofta av personer som antingen själva har varit spelberoende eller har haft släktingar som har lidit av det. Dessa personer ofta har sin egen personlig agenda och är fullständigt övertygade om att de flesta som spelar är beroende.

Statliga undersökningar har som syfte bland annat att dra in mest i skatt eller om begränsa antalet aktörer på marknaden för att sänka kontrollkostnader. Det i kombination med verklighetsfrånvända forskare gör att slutrekommendationerna ofta innehåller ändringar som inte gynnar någon. Detta leder i sin tur till låg omsättning och ökning av illegalt spelande. Ett exempel är Spanien som har 24% skatt på bruttoomsättningen från spel. Ett annat är faktiskt Sverige med 500 kronor i maximivinst på Vegas.

Det är på tiden att både staten och spelbolag förstår att de egentligen har samma mål. Att vara för restriktiv leder ingenvart. Människor har alltid spelat om pengar och de kommer alltid att hitta sätt att fortsätta göra det. Att strunta i ansvarsfullt spel och jaga kortsiktiga vinster är också ett ytterst oseriöst agerande. Med fungerande krav gällande ansvarsfullt spel vinner båda parter, men framför allt även spelare. För att bestämma hur kraven bör se ut krävs det objektiva studier.

Ta hjälp av utlandsstudier

I och med att regleringen är planerad inom två-tre år, har man begränsat med tid för att utföra detaljerade studier. Ett tips är att titta på studier genomförda i utlandet och jämföra Sverige med andra länder. Grafen nedan visar statistiken över omfattningen av spelproblem i olika länder. Man ser tydligt att Kanada har lyckats med att halvera spelproblem på bara tio år. Frågor som både staten och spelbolagen ska ställa sig är hur lyckades man i Kanada? Vad kan man lära sig av dem?

Statistiskt samband spel

Hur många procent av befolkningen har spelproblem? Jämförelse mellan olika länder.

Källa: http://www.forte.se/pagefiles/5921/Forskning%20i%20korthet%20Spelberoende.pdf

Hjälp unga spelare först

I samma rapport klargörs det att ungdomar mellan 18 och 24 år löper störst risk för spelberoende (17% av män och 6% av kvinnor). Siffran är även hög bland minderåriga (16-17 år).

Hur löser man ett sådant problem om man tänker utifrån Ansvarsfullt spel-perspektivet? Här kommer några förslag:

  • Införa ett gemensamt verktyg för spelbegränsning för alla licensierade spelbolag och förbjuda spel för över 1000 kronor i månaden för alla under 24;
  • Höja minimiåldern för spel till antingen 21 eller 24 år;
  • Begära in verifikationsdokument redan vid registrering från alla som har en minderårig person i hushållet;
  • Se till att banker blockerar insättningsförsök till spelsidor av alla som är under 24;
  • Kräva ett obligatoriskt telefonsamtal om ansvarsfullt spel med alla registrerade kunder under 24;
  • Skicka ut en bok om ansvarsfullt spel hem till alla kunder under 24.

Vi behöver smarta initiativ

Att begränsa eller helst eliminera spelberoende helt är ingen lätt uppgift. Alla vi måste göra det vi kan för vårt land. Vissa initiativ behövs dock inte. Ett dåligt exempel är Lotteriinspektionens satsning Prata om spel som har som mål att lära grundskole- och gymnasieelever om risker med spel. Problemet är att sidan presenterar spel på ett så attraktivt sätt, att de flesta ungdomar snarare kommer att bli sugna på att prova spela.

Initiativ vi behöver ska vara smarta och välgenomtänkta. Med den nya regleringen kommer staten att få en rejäl tillskott i kassan och mycket mer pengar kommer att satsas på ansvarsfullt spel. Vi ser fram emot det och är övertygade om att antalet spelberoende i Sverige kommer att minska rejält inom de närmaste åren.