Spelmarknaden i Sverige var väldigt länge en skyddad marknad. För att kunna spela på olika sportevent eller för den delen, ens kunna köpa en lott, var man tvungen att gå via någon av den svenska statens godkända aktörer och förmedlare för desamma. Aktörerna låg alla under den svenska lotteriinspektionen och när det gällde sportspel så var allt inrymt under Svenska Spel.

Betydde det här att det på den tiden fanns färre människor som hade problem med att kontrollera sitt spelande? Nej givetvis inte. Eftersom det inte fanns några konkurrenter till Svenska Spel så fanns det heller ingen som kunde kritisera statens arbete och deras egna analyser över problemet stod alltid som en oemotsagd sanning.

Sedan kom internet och allt förändrades över en natt. Nya aktörer dök upp dagligen och spelmarknaden gick från att ha varit något grått och trist där väldigt lite förändrades till ett inferno av nya möjligheter för konsumenten. De allra flesta konsumenterna tog naturligtvis emot denna förändring med öppna armar. Men för dem som redan hade problem med sitt spelande så blev det ohämmade utbudet naturligtvis en belastning.

Svenska spel var inte sena med att påpeka detta och kritiserade väldigt ofta de aktörer som tagit sig in på den svenska marknaden. Anklagelserna handlade om att för mycket fokus låg på profit och att samma aktörer inte tog tillräckligt ansvar för sina spelare. Mycket av kritiken var även berättigad.

Ju längre tiden gick, desto mer kontrollerat blev utbudet

I takt med att branschen förändrades så förändrades även synen på dess olika aktörer. Företag som Betson och Unibet noterades på börsen och blev därmed insläppta och accepterade inom det svenska näringslivets finrum. Igenom börsnoteringarna och branschens konsolidering så ökade även insynen i de olika nya aktörerna och kraven på en hållbar och etisk verksamhet blev större. Något som bolagen insåg och implementerade i sin verksamhet.

På en öppen marknad finns inget skydd mot skrupelfria aktörer

Problemet var således inte längre de större börsnoterade aktörerna och deras moral. De system de erbjöd och erbjuder för att försöka förhindra spelberoende att spela bort pengar på deras spel är idag minst lika utvecklade som det hos det före detta statliga monopolet. Nej, problemet var nu istället alla de små aktörerna som aldrig hade den minsta tanke på att bli accepterade eller stora börsföretag. Istället riktade sig dessa företag sig specifikt in sig på dem med just spelproblematik och eftersom marknaden var mer eller mindre öppen, så stod dessa utsatta konsumenter ofta helt utan skydd.

Spelregleringen är ett steg mot ökat konsumentskydd

De senaste tio åren har det statliga monopolet drivit en hopplös kamp mot alla andra aktörer utan att lyckas. Istället har utveckligen gått emot att fler och fler spelmarknader har öppnats upp för nya aktörer. Något som naturligtvis gör att ännu fler konsumenter riskerar att stå utan tillräckligt skydd. Problemet har legat i att den svenska staten velat förbjuda allt spel från andra aktörer vilket i sin tur stridit mot flertalet lagar om den fria konkurrensen. Resultatet har hela tiden blivit att den helt okontrollerade marknaden fortfarande funnits kvar samt att den problemtyngde spelaren med beroendehistorik inte fått varken hjälp eller skydd. Nu har staten istället beslutat att reglera spelmarknaden med hjälp av ett system av licenser. För att ett bolag skall kunna få en licens så måste det uppfylla en rad krav vilket gör att den svenska staten nu kan hjälpa till att skydda konsumenten och på samma gång främja den fria konkurrensen. Systemet finns sedan ett antal år i andra EU-länder och växer allt mer fram som en standard att följa.

Vad innebär då spelregleringen för konsumentskyddet?

Först och främst innebär det att den svenska staten nu får möjligheten att både påverka samt ingripa mot aktörer som inte håller sig till uppsatta regler och riktlinjer. Ett företag med spellicens i Sverige får tillexempel inte annonsera hur det vill. De får inte locka med för stora bonusar och de får inte specifikt rikta sig mot uppenbara riskpersoner. Bryter ett bolag med spellicens mot något av de uppsatta reglerna så har staten möjlighet att ge företaget böter, samt i värsta fall återkalla licensen vilket då innebär en stort inkomstfall för aktören i fråga. Den kanske viktigaste punkten med spelregleringen är att mindre och oseriösa aktörer nu på ett mer effektivt sätt kan stängas ute från den svenska marknaden och därmed får konsumenten ett bättre skydd.